Affärs- och köpvillkor

E-handelsvillkor

Kunden förbinder sig att inte använda Apex Dynamics Swedens e-handelstjänst på sätt som strider mot lag. Vidare förbinder sig kunden att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet.

Kunden ansvarar för eventuella debiteringar i Apex Dynamics Swedens e-handelstjänst, som uppkommer genom utnyttjande av kundens användarnamn tillsammans med kundens lösenord, fram till dess att kunden anmält spärrning till Kundsupport tel 075-242 44 44. Anslutningen till Apex Dynamics Swedens e-handelstjänst är personlig och får inte överlåtas till tredje part.

Leveransvillkor

Leveranser sker fritt från vårt lager i Tranås. Vi använder oss normalt av Postens företagspaket. Fraktdebitering sker enligt gällande prislista, för information om gällande prislista vänligen kontakta kundsupport.Vid andra försändelsesätt debiteras extra kostnader. Övriga leveransvillkor enligt IML 2009 som du hittar här.

Vid fraktskadat gods ska synlig fraktskada alltid anmälas direkt till chauffören vid mottagandet, oavsett vilken transportör som används. Anmälan ska även ske till den speditör som använts. Vid ej synlig skada, så kallad "uppackningsskada" ska anmälan alltid ske till den speditör som använts. Anmälan kan göras inom 7 dagar efter att godset ankommit. Emballage och fraktdokument måste sparas tills speditören aviserar att det ej behövs längre eller att ärendet är avslutat. Vi önskar ett foto på skadan samt en kopia på anmälan alternativt ett ärendenummer om vi ska hjälpa till att ställa krav mot speditören.

 kartong

Betalningsvillkor

Normal kreditprövning sker för nya kunder. I övrigt gäller 30 dagars betalningstid efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Priser

Våra priser baseras på respektive produkts ursprungsvaluta. Vid valutaavvikelser på mer än 2,25 % sker automatiskt tillägg/avdrag.

Returbestämmelser

Innan du returnerar varor till oss skall du ringa vår reklamationsavdelning för att erhålla ett returordernummer. Vid returer av beställd vara där varan är felfri görs en bedömning av Apex Dynamics Swedens kostnader för kontroll och provning etc. Baserat på denna bedömning görs sedan ett returavdrag, normalt minst 30 % av varans inköpsvärde. Returer understigande 250 kr eller där originalförpackningen saknas godkännes ej. Retur av kundspecifik vara godkännes ej. Vid retur baserat på reklamation, felleverans etc. levereras ersättningsvara om ej annat begärs.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 44

Skicka e-post Skicka e-post